Maandag 2 januari heeft de gemeente Reusel-De Mierden in het Jumbo feestcafé de nieuwjaarsreceptie gehouden. Veel inwoners hebben deze receptie bezocht. De huidige interim burgemeester H. Nuyten heeft de gemeenschapszin nog eens benadrukt. In die zin zijn opnieuw de winterfeesten genoemd. Maar niet alleen de winterfeesten zijn genoemd. Alle activiteiten verricht door vrijwilligers, al dan niet in verenigingsverband, worden door het gemeentebestuur zeer gewaardeerd. Om dit te onderstrepen zijn ook dit jaar de vrijwilligersspelden weer uitgereikt. Jan Jansen, jaren verbonden aan de voetbal maar nu ook aan de Winterfeesten, was één van de vrijwilligers die in het zonnetje werd gezet.