Door een veertigtal zangliefhebbers is “Heel Reusel zingt” de afgelopen maanden voorbereid.. Dit veertigtal heeft liederen ingestudeerd die op 4 januari ten gehore werden gebracht. De liederen die werden gezongen stonden in een boekje. Dit boekje is aan iedere geïnteresseerde verstrekt. Bovendien werd de tekst vertoont op een lichtscherm. Iedereen werd op deze wijze in de gelegenheid gesteld om mee te zingen. De avond was druk bezocht. Er werd dan ook volop meegezonden. Een prima prestatie van de groep die deze avond heeft voorbereid en van het barpersoneel dat opnieuw hard heeft moeten werken om een ieder goed en op tijd te bedienen Het was wederom een geslaagde avond. reusel-zingt-mee